00 ARTLOOP FESTIVAL SOPOT / Sekcja Urbanator / Sztuka w przestrzeni miejskiej / Joanna Zastrozna “WYPAS” – instalacja KOŃ przy ulicy Haffnera.

Otwarta formuła ARTLOOP, dostępność większości wydarzeń dla szerokiego grona odbiorców sprzyja budowaniu społecznego kontekstu dla sztuki współczesnej, która wychodzi ku odbiorcy, tworzy sytuację faktycznego dialogu, wymiany i interakcji. Festiwal ingeruje w miejską tkanką poprzez działania wystawiennicze, instalacje przestrzenne typu site specific, w tym budowę obiektów, które na stałe wpiszą się w architekturę miasta. Sekcja URBANATOR to świadome przekształcanie i formatowanie przestrzeni z myślą o jak najskuteczniejszym dotarciu do odbiorców w celu wywołania pozytywnej reakcji i twórczego fermentu.

wypas_01 wypas_02 wypas_03 wypas_04


Loading